Friday, April 09, 2010

Straight Form and Figure


Fabulous illustrations from Gedenkweerdige Brasiliaense Zee- en Lant-Reise und Zee- en Lant-Reize door verscheide Gewesten van Oostindien, (1682) – Johan Nieuhof.

No comments: